Πλατφόρμα Διαχείρισης Φόρτισης

Η Εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε  συνεργάζεται με τα διαρκώς αναπτυσσόμενα δίκτυα φόρτισης των εταιριών NEXTCHARGE & JOULE

Πλατφόρμα Διαχείρισης Φόρτισης
Πλατφόρμα Διαχείρισης Φόρτισης

 

 

 

 

 

Μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης σταθμών φόρτισης της Joule οι ιδιοκτήτες των σταθμών φόρτισης μπορούν να καθορίσουν όποτε και όπως θέλουν τις ρυθμίσεις των σταθμών τους, να έχουν κάθε στιγμή εικόνα για τις συνθήκες φόρτισης και να γνωρίζουν πάντα την κατανάλωση των φορτιστών τους με ένα απλό κλικ.

Επιπλέον, ένταξη στο δίκτυο Joule σημαίνει εμφάνιση του σταθμού φόρτισης στο χάρτη του δικτύου, ενώ ταυτόχρονα η  φόρτιση θα μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω της mobile και browser εφαρμογής της jCharge.

Η εφαρμογή δίνει δυνατότητα στους χρήστες ενός σταθμού δικτύου Joule, να εξετάζουν εάν είναι διαθέσιμος ή όχι, να μπορούν να κάνουν κρατήσεις για μελλοντικές φορτίσεις, αλλά και να εκκινούν και να αποπληρώνουν τη φόρτισή τους μέσω αυτής.

Η Εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε προσφέρει μέσω της συνεργασίας της με την πλατφόρμα διαχείρισης σταθμών φόρτισης της NEXTCHARGE τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες σταθμών φόρτισης να γίνουν μέλη του συγκεκριμένου δικτύου φόρτισης και να αποκομίσουν μεγάλο όφελος με τη συνδρομή τους. Το δίκτυο φόρτισης περιλαμβάνει 120.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη. Η συνδρομή προσφέρει επιπλέον πλεονέκτημα ΕV Roaming.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.