Όροι Χρήσης

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο www.evchargesystems.com ιδιοκτησίας της εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ, εφεξής «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.evchargesystems.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • Επωνυμία: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ
 • ΑΦΜ: 094361966
 • ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • Έδρα: Αγίας Άννης 73, Ρέντης 18233
 • Τηλ.: +30 (210) 3472105, Φαξ: +30 (210) 3472738
 • Ε-mail: syssa@otenet.gr
 • Αριθμός ΓΕΜΗ: 44378407000
 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα στο κάτω μέρος του ιστότοπου «όροι χρήσης» για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.evchargesystems.com, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (“layout”) του ιστότοπου, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ, διατίθενται δε στους χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον  ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της και εγγυάται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ δεν ευθύνεται με δόλο ή αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων ενώ δεσμεύεται να μην παρέχει παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.evchargesystems.com.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ, αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας των διαδικτυακών σας συναλλαγών, έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας αγορών από τον ιστότοπό της.

Οι τεχνικοί και συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο PCI DSS (PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARDS).

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων (websites) στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη (client) και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.evchargesystems.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 

 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ανανεώνει καθημερινά την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, ώστε τα προϊόντα να είναι όσο το δυνατό καλύτερα ενημερωμένα με τα πραγματικά αποθέματα. Να σημειωθεί ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα στο ηλεκτρονικό κατάστημα να υπάρχουν λανθασμένες διαθεσιμότητες λόγω των συνεχόμενων ή ταυτοχρόνων παραγγελιών, ακόμα και λόγω ελλιπής ενημέρωση του αποθέματος από τις αποθήκες ή τους προμηθευτές, με αποτέλεσμα το αυτόματο σύστημα διαθεσιμότητας να μην προλάβει να ενημερωθεί έγκαιρα.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί μέχρι την ώρα της εκτέλεσης της είτε με τηλεφωνική επικοινωνία είτε με email αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και αριθμό ακύρωσης. Στην περίπτωση που η παραγγελία σας αποσταλεί και επιθυμείτε να την ακυρώσετε τότε θα χρεώνεστε τα μεταφορικά (αποστολής και επιστροφής) και τα προϊόντα θα επιστρέφονται στην εταιρεία. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και στις συσκευασίες όπως αυτά απεστάλησαν.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας είναι δύο εργάσιμες ημέρες εφόσον τα προϊόντα που παραγγείλατε είναι άμεσα διαθέσιμα. Ο χρόνος παράδοσης μίας παραγγελίας διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο αποστολής/παραλαβής που έχετε επιλέξει καθώς και τον προορισμό.

11. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ


Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 με 17:00 μέσω τηλεφώνου: 210 3472105 ή μέσω email: syssa@otenet.gr.

 

12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα που διανέμουμε μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος
www.evcharge-systems.com αποδίδουν κατά την παράδοση τους, σύμφωνα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.
Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία τιμολόγησης τους.
Η εγγύηση δεν καλύπτεται όπου το προϊόν κατέστη ελαττωματικό λόγου μιας από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Λανθασμένη τοποθέτηση λόγου μη τήρησης των προβλεπόμενων από το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
 • Χρήσης της συσκευής πέρα από τα προβλεπόμενα.
 • Βανδαλισμό της συσκευής.
 • Σύνδεση της συσκευής με μη προβλεπόμενο λογισμικό (software).