Οδηγός Φόρτισης ενός Ηλεκτρικού Οχήματος

 

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι μια σημαντική πτυχή της κατοχής και χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος. Κάποιος πρέπει να εξετάσει πολλές διαφορετικές πτυχές, όπως τον τύπο του συνδετήρα, την ισχύ του, τις προδιαγραφές του οχήματος καθώς και τις απαιτήσεις του καλωδίου φόρτισης.

Τύποι φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος.
Οι κύριοι τύποι φόρτισης είναι η οικιακή, η ημιταχεία και η ταχεία φόρτιση και οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με την έξοδο ισχύος (σε kW) και τις παραμέτρους φόρτισης ενός οχήματος. 

Επίπεδο 1 –Φορτιστές Οικιακής φόρτισης:
είναι αυτοί με ονομαστική ισχύ φόρτισης μεταξύ 2,3 kW και 3,7kW και είναι κατάλληλοι για ολονύκτια φόρτιση ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Επίπεδο 2 – Φορτιστές Ημιταχείας φόρτισης:
είναι οι φορτιστές από 7 kW έως 22kW (μονοφασικό ή τριφασικό 32A). Ο χρόνος φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος εξαρτάται από τον ενσωματωμένο φορτιστή κάθε οχήματος, καθώς και από άλλους παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος καθώς και τυχόν περιορισμοί φόρτισης που προστατεύουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι φορτιστές επιπέδου 2 είναι κατάλληλοι για φόρτιση στο σπίτι ή στην εργασία.
Επίπεδο 3 – Φορτιστές Ταχείας φόρτισης:
είναι ο γρηγορότερος τρόπος φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος και καλύπτουν κυρίως τη φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC). Οι ταχυφορτιστές DC παρέχουν ρεύμα έντασης από 50 kW έως 400+ kW. Οι πιο συνηθισμένοι ταχυφορτιστές DC για φόρτιση συμβατικού οχήματος είναι από 50 kW έως 60 kW. Το Επίπεδο 3 είναι κατάλληλο κυρίως για εμπορική και δημόσια χρήση.

 

Βύσματα καλωδίων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Φορτιστές Οικιακής φόρτισης:
Το βύσμα ενός φορτιστή οικιακής φόρτισης μπορεί να είναι μια απλή πρίζα τύπου σούκο ή ένα βύσμα Τύπου 1 ή Τύπου 2.
Φορτιστές Ημιταχείας φόρτισης:
Οι φορτιστές ημιταχείας φόρτισης μπορεί να έχουν ενσωματωμένο καλώδιο ((το καλώδιο φόρτισης να είναι συνδεδεμένο με τον φορτιστή) ή αποσπώμενο. Στους φορτιστές που το καλώδιο είναι συνδεδεμένο τότε μπορούν να φορτίσουν μόνο τα οχήματα που είναι συμβατά με το βύσμα του συγκεκριμένου καλωδίου. Το βύσμα που είναι το πιο διαδεδομένο στην Ευρώπη είναι το Τύπου 2 παρόλο που κάποια οχήματα όπως το Nissan leaf χρησιμοποιούν το βύσμα Τύπου 1.
Φορτιστές Ταχείας φόρτισης:
Οι φορτιστές ταχείας φόρτισης συνεχόμενου ρεύματος (DC) χρησιμοποιούν τα τυποποιημένα βύσματα CHAdeMO ή CCS . Το CCS είναι το πιο διαδεδομένο στην Ευρώπη παρόλο που κάποια οχήματα χρησιμοποιούν το CHAdeMO. Το πιο πιθανό πάντως είναι σε έναν φορτιστή ταχείας φόρτισης DC να υπάρχουν καλώδια και με τα δύο βύσματα.