Επιδότηση Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η επιδότηση αφορά το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά”.

Για περισσότερες Χρηστικές Πληροφορίες μεταφερθείτε στη σελίδα kinoumeilektrika.gov.gr/info

 

Οι παρακάτω φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκίνητων συμμετέχουν στην πλατφόρμα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά” και επομένως μπορούν να επωφεληθούν της επιδότησης.